onsdag 3 april 2019

Kvartalsrapport Q1 2019

Mars månad är till ända och det är dags att summera första kvartalet. Även kallat Q1 i finanslingo.

Sparande

Första kvartalet har varit rätt speciellt. Vi göra ganska stora investeringar i huset. Totalt kommer det bli över 200 tkr. Det handlar om dränering och byte av avlopp samt dagvattenledningar. På grund av detta har vi inte nysparat något till portföljen. Vi har istället plockat ut stor del av bufferten vi byggt upp under förra året. Första delfakturan på 130 tkr betalades i mars och belastar detta kvartal. Dessutom hade vi en extrautgift på bilen.

Vi hade även lägre inkomster än normala månader. Detta eftersom min fru åter är mammaledig, och hon har inte riktigt anammat alla mina principer kring extrainkomster under föräldraledigheten,
Genomsnittsinkomst i Q1 var 64314 kr per månad. Vilket är avsevärt lägre än snittet på 72265 kr för 2018.
Detta har lett till att sparkvoten "bara" landar på 47%.

(Eftersom de 130 tkr är en investering i bostaden som tas ut bufferten, har jag valt att inte inkludera det i de månadsvisa sparkvoterna. Jag har dessutom räknat upp värdet på bostaden med motsvarande belopp. Om det är rätt eller fel att tänka så kan man naturligtvis diskutera. Ett alternativ hade varit att låna upp pengarna på bostaden, men vi är tillräckligt belånade som det är.)


Portföljutveckling

Som framgår av "stash"-grafen nedan så hade vi ett nettoutflöde av ovan nämnd anledning. Trots detta ökade de finansiella tillgångarna på grund av den fina börsuppgången sedan årsskiftet. 
Totala kassaflödet blev -51 tkr medan värdeökningen blev 155 tkr. Totalt ökning av finansiella tillgångarna blev därför 104 tkr.


Avkastningen på fonder och aktier blev ca 16%, vilket är ungefär i linje med index. 


Balansräkning

De största förändringarna i balansräkningen är att likvida medel minskat med ca 110 tkr. Korta placeringar ökat med 215 tkr. Bilen har skrivits ner med 5 tkr. Villan uppvärderats med 150 tkr, ffa tänker jag att investeringarna i huset bör avspeglas i värdet.
På skuldsidan så har det amorterats 30 tkr.

Totalt eget kapital har ökat till 3 178 500 kr (2 895 500 kr 1/1-2019) och soliditeten ökat till 39,01% (36,67% 1/1).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar