söndag 17 februari 2019

75000 kr extra under föräldraledigheten, så gjorde jag!

Mitt tredje år som pappaledig är nu över sedan några veckor tillbaka. Denna gången var jag hemma precis 12 månader. Man får ofta höra att det är så dyrt att vara föräldraledig. Men saker blir inte bättre än man gör dem. Finansiell frihet nås inte av den som gör som alla andra...
Därför tänkte jag redogöra för hur jag tjänade MER detta året än när jag jobbar heltid!
Dessutom hade vi sänkta kostnader, så effekten är dubbel.

Detta blir enbart en ekonomisk redogörelse. De riktiga värdena är naturligtvis helt andra. Att ha tid att lära känna sitt nya barn, och lägga en bra grund för den relationen är ovärderligt! Pappor som inte tar chansen att vara hemma en längre period går miste om något stort. Jobba hinner man göra nog av under livet ändå!Inkomster

Hade jag jobbat heltid, hade min årsinkomst netto varit ca 402 tkr (33500 kr per månad). Utöver det hade det nog blivit lite extra i jourkomp som ej hunnit tas ut i tid, så vi lägger på 18 tkr. 

420 tkr är alltså alternativa inkomsten att jämföra med. 

Vi har snålat en hel del med föräldrapenningen, för att dryga ut tiden vi kunnat vara hemma. Första tre månaderna tog jag bara ut dagar på lägstanivå som var kvar från första barnet. De dagarna ger bara 250 kr medan de sjukpenninggrundande ger ca. 950 kr innan skatt. Under hela året togs bara fem dagar i veckan. Totalt efter skatt kom 122310 kr från försäkringskassan. (Som jämförelse hade sju dagar i veckan på 950 kr nivå givit 232 tkr på ett år, men då bränner man sina dagar snabbt).

Mitt kollektivavtal ger rätt till föräldralön, vilket innebär att arbetet täcker upp till ca 90 % av lönen, från taket för föräldrapenning. Tyvärr gäller detta bara nio månader. Totalt blev detta ca 136 tkr.

Jag tog på mig ett uppdrag att hålla koll på remisser och provsvar efter hyrläkare. Detta tar ca. 2-3 timmar i veckan och ger 500 kr per timme. Jag passade på att göra detta när bäbisen sov middag, eller på helgen. Laptopen stod landstinget för och den har jag kvar. Jag kommer fortsätta med detta på helgen ett tag till. 

Dessutom jobbade jag extra några dagar när det var riktig kris på vårdcentralen. Äldre släktingar kunde ta hand om barnen de dagarna. Mellan 5 tkr och 10 tkr gav varje sådan dag. Sådana här lägen uppstår aldrig när man jobbar heltid.

Totalt fick jag 453232 kr i lön, vilket blev 321229 kr efter skatt.

Tillsammans med föräldrapenningen blir det 443539 kr efter skatt, alltså ca 23 tkr mer än om jag jobbat heltid. 

Dessutom får vi 21960 kr mer i barnbidrag med tre barn istället för två. Även om det inte är en riktig inkomst, så är det en intäkt direkt relaterat till tredje barnet. Så jag räknar in dem.

Totala extra intäkter blir då 45 tkr.

Utgifter

När man är hemma har man alla möjligheter att sänka sina utgifter. Allt från att laga billigare mat, inga uteluncher, noll pendlingskostnad, billigare kläder (om man behöver klä sig fint på jobbet), baka bröd, odla sin mat etc etc. Många av oss såg säkert denna artikel om Åsa som sparade 300 tkr på att sluta jobba. Även Aftonbladet och SVT gjorde reportage om henne. Nu hade vi inte så extravaganta utgifter att det gick att dra ner några 300 tkr. Men en del sparade vi.

De två största besparingarna var på mat och pendling. 

2017 snittade vi på 5997 kr per månad i matkostnad. De 12 månaderna jag var hemma blev det 5027 kr. I vår matkostnad ingår även allt annat man köper på mataffären, t.ex. blöjor, toapapper och andra förbrukningsvaror.
Total besparing: 11640 kr

Jag har 100 km t.o.r. till jobbet och bilpendlar p.g.a. kass kollektivtrafik. 220 arbetsdagar med ca 15 kr per mil (Diesel 8 kr + värdetapp, slitage etc. 7 kr) blir 33000 kr. Skatteverket räknar 18:50 kr per mil man får göra avdrag på, minus 10000. Totalt skatteavdrag hade blivit ca. 15000.
Total besparing: 18000 kr

Totala besparingar minst 30 tkr.


Slår vi ihop alltihop landar vi på 75 tkr extra rakt ner i spargrisen! Känns sådär motiverat att börja jobba igen! Men då tar vi och lägger motivationen på att om några år helt sluta jobba!

Alla kan inte göra samma saker som jag, men de flesta kan nog hitta på kreativa sätt tjäna lite extra och hålla nere utgifterna.
fredag 1 februari 2019

Santander herre på täppan!

Avanzas Spar+ konton har fått nya räntor.

Collector har länge haft bästa rörliga räntan på 0,75% men sänker nästa vecka till 0,65%.
Idag höjer Santander från 0,5% till 0,75% och blir ny herre på täppan. 
Nordax släpar på 0,35%.


Dags att flytta över likviderna för att få lite bättre avkastning. 

söndag 20 januari 2019

Klarar du en oväntad utgift på 10000 kr?

Häromveckan var det dags att serva bilen. En tråkig kostnad, men fullt förutsägbar. Denna gången ringde de från verkstan och sa att vi behövde byta bromsbelägg samt att en del vid ena hjulhuset var sönder och behövde bytas. "Vad pratar vi för tid och pris att fixa detta?" "Två dagar och 11 500 kr inklusive service."


Trista pengar som kommer påverka sparkvoten för februari. Men värre än så är det inte. Jag tog det hela med ro, men kom att tänka på något jag läst tidigare. Att cirka var fjärde svensk inte haft råd att laga bilen!
Frånvaron av sparpengar gör att 24 procent inte skulle klara en oförutsedd utgift på över 10 000 kronor och för 14 procent går gränsen redan vid 5 000 kronor – bland kvinnor och yngre är andelen ännu högre.
Det är för tillfällen som dessa det gäller att ha lättillgängligt kapital. T.ex. en buffert.
I vårt fall tog vi det på kreditkortet (där vi handlar allt annat), och kommer att sätta in pengarna när februarilönen kommit. 0 kr kostar den lösningen och vi får 57:50 kr som tack för att Preem ligger ute med pengarna! Vi har ca 4 gånger högre kreditgräns än vi använder en normal månad, just för att kunna göra såhär.

Klarar du att ta en kostnad på 10 000 kr utan att det blir bekymmer?måndag 14 januari 2019

Årsrapport del 3 - balansräkning 2018

Jag tycker att det är klokt att som privatperson göra en balansräkning, ungefär så som bolag gör. Detta för att få en bra överblick av alla tillgångar och skulder.
I en balansräkning listar man upp alla väsentliga tillgångar och skulder. Jag har valt att inte ta med allt lösöre (möbler, mobiler, tv, smycken etc.) eftersom de troligtvis aldrig kommer säljas till någon betydelsefull summa.

Ett bolags balansräkning ser lite annorlunda ut mot den för privatpersoner. Detta eftersom ett bolags pengar egentligen är aktieägarnas pengar som bolaget "lånar", alltså en skuld.

Totalt eget kapital är summan av alla tillgångar minus alla skulder. Är detta värde negativ bör man ta sig en rejäl funderare... Denna summa är det man skulle ha på kontot om man sålde allt man ägde och betalade av alla skulder.

Soliditet är ett mått på hur stor del av allt man äger, som man faktiskt äger! Man delar det egna kapitalet med alla tillgångar. Har man inga skulder är man 100% solid.

Så är ser vår balansräkning ut just nu:

Tillgångar2019-01-01
Skulder / Eget kapital
Likvida medel (timmar)
Kortfristiga lån (<5 år)
Kontant500 krKreditkort0 kr
SEB15 000 krBillån0 kr
Spar Avanza230 000 krPortföljlån 0%20 000 kr
245 500 kr20 000 kr
Korta placeringar (dagar)
Långfristiga lån (>5 år)
Fonder/aktier970 000 krBolån3 980 000 kr
970 000 krCSN450 000 kr
Maskiner/inventarier (månad)
CSN550 000 kr
Bil80 000 kr4 980 000 kr
80 000 krTotala Skulder5 000 000 kr
Anläggningstillgånar (månader)
Villa6 600 000 kr
6 600 000 kr
Långsiktiga placeringar (år)
Hyresfastigher0 krSoliditet36,67%
0 kr
Totala tillgångar7 895 500 krTotalt eget kapital2 895 500 kr

fredag 4 januari 2019

Årsrapport del 2 - portföljutveckling 2018

Portföljutveckling

Vår portfölj är ett hopkok av olika delar. Aktiedepån består grovt av fyra ISK/KF. En stabil portfölj, en utlands, en tillväxt och en onoterad. Året började starkt med breda uppgångar i de flesta aktierna, och även fonderna. I september vad hela portföljen upp ca 25%, men sen kom björnen...

Stabila portföljen har tickat på bra. 12,64% upp för helåret. Stabila, tråkiga bolag är inte så tråkiga ändå!

Utlandsportföljen fyllde jag på en hel del under tidig vår, och hade tur med dollarkursen. Där finns en del högutdelare och REITs, t.ex. EPR properties och Realy Income Corp. Här finns även största exponeringen mot läkemedel i Novo Nordisk och J&J. 8,89% upp total. 

I juli skapade jag ett nytt ISK som fick namnet tillväxt. Tanken är att bredda mig lite från stabila utdelare, till lite mer momentum baserat. Tajmingen för detta experiment kunde knappast varit sämre, då flera av de bolagen föll hårt under hösten (t.ex. G5, Nolato, Catena media).  Under de 6 månader kontot funnits har det backat 27%. Den stora lärdomen här var att ha koll på P/E talet. De bolagen som föll mest, var de som hade haft ett stigande P/E tal. Av hela portföljen är detta bara en liten del, så det slog inte igenom så hårt i totala avkastningen. 

Onoterat portföljen består av Spiltan AB och de gick upp 21,67%.

Totalt slutade allt som ligger på Avanza på 5,16% upp. Det är ca 10% över SIXRI, och jag är mycket nöjd med det!

Längst ner är en lista på alla innehav över 1% av depån. Det finns ett gäng till men de är så små att de inte spelar så stor roll. Vi har även ca 20% av besparingarna i fonder på SEB. Vi sätter över där istället för att amortera mer, och tanken är att de pengarna ska gå till bolånet om räntorna sticker upp. Det ger också bättre förhandlingsläge på boräntan. Det är indexfonder (Sverige, Europa, Usa) så utveckling är som index...

Utdelningar 

Även om totala värdet på portföljen stigit markant så har inte utdelningarna gjort det. Det beror till stor del på två tvångsinlösta preferensaktier (Ferronordic Machines och SAS pref) som hade väldigt hög direktavkastning 2017. FM köpte jag för 396 kr 2016 och de delade ut 120 kr/år sista året innan de lösts in till 1200 kr. 

 

onsdag 2 januari 2019

Årsrapport del 1 - sparande 2018

Året 2018 är nu slut och det är dags att sammanfatta finanserna
Det blir i tre olika inlägg. Sparande, portföljutveckling och balansräkning.

Sparande

2018 var ett bra år för portföljen. Detta trots att vi spenderat 15 månader föräldralediga. Eller kanske tack vara det. Jag har gjort sidouppdrag hemifrån, och jobbat som hyrläkare några dagar och har på så sätt tjänat mer än när jag jobbade heltid förra året. Min fru landade på ungefär samma inkomst som senaste åren, detta trots extremt låg lön januari och februari.

På grund av vårt kraftiga sparande under slutet av året lyckades vi undvika att sista stapeln krympte! Oktober till december hade vi ca 160 tkr i nyspar och -130 tkr i portföljutveckling. I de 160 tkr ingår en engångspost på 40 tkr eftersom vi fick vårt solcellsstöd från länsstyrelsen.
Totala värdet på finansiella tillgångar är nu 1 199 678 kr 
För helåret hade vi ett sparande på 417 893 kr och en avkastning på 4 180 kr. I tabellen ser ni hur det sett ut år för år. Vi amorterade även 98 000 kr på våra lån (bolån och CSN). 


201620172018
Ökning:375613256501422073
Sparat:317600195000417893
Avkast:62013615014180


Sparkvot

Genomsnittlig sparkvot för 2018 landade på 55,5 %.  Sparkvot är ett mått på hur stor andel av inkomsterna som som sparas. Jag har valt att inkludera både amortering och sparande. Solcellsstödet på 40 tkr är inte medräknat i inkomst och sparkvot. tisdag 1 januari 2019

Ny etapp på resan!

Vi är på en resa, min familj och jag. En ekonomisk resa, där målet är frihet. Egentligen är det min resa, min dröm. Men min fru är med på tåget, annars hade det inte gått. Våra tre små barn har ingen aning om att vi inte är som alla andra. Inte än. Men snart inser de nog…
Målet är inte att bli rika. Att ligga på en strand med en paraplydrink och tyna bort. Nej, det handlar om frihet. Friheten att kunna göra vad vi vill, och skippa det vi inte vill. Exakt vad det innebär vet jag ännu inte helt. Men jag vet att jag vill ha makten över mitt eget liv. Inte sitta fast i ekorrhjulet, som det brukar heta. Tid är pengar, och pengar är tid.
Ibland händer saker, små saker, som får stor påverkan på livet. Jag minns inte varför, men av någon anledning hamnade jag hos Mr Money Mustache. Det var för två-tre år sedan. Jag läste ett par blogginlägg och insåg snabbt att jag hittat en guldgruva. Under några veckor läste jag allt han skrivit. Han utmanade mig med sin extrema sparsamhet och målmedvetenhet.
Det passade väldigt bra i tid. Vi hade efter några års fokuserat sparande köpt vårt drömhus. Det är lättare att leva sparsamt när man har ett mål. Nu satt vi där i huset vi planerar att leva länge i. Var det nu vi skulle göra som alla andra och skaffa dyr bil, köpa en massa grejer vi inte behöver och äta hämtmat och latte stup i kvarten? Vi hade levt gott trots kraftigt sparande. Vi insåg att livet inte skulle bli bättre om vi började spendera mer. Med idéerna och insikterna jag fått från MMM började ett nytt mål träda fram…
Ekonomisk frihet innan 45!
Det är ett väldigt ambitiöst mål, jag är 35 år nu. 10 mkr räknar jag med att vi behöver för att leva tryggt utan att behöva jobba. 2016 hade vi 150 tkr över efter husköp med allt vad det innebär. Med 40 tkr sparande per månad och 8 % avkastning når vi i mål på 10 år. Men 10 år är en lång tid, och mycket kommer hända längs vägen. Sånt är livet, och livet är till för att levas!
Bloggen startar jag till stor del för att efteråt kunna minnas resan bättre. Men även för att Du och andra ska kunna ta del, och kanske bli inspirerade.
Följ oss gärna på vår resa!
Gott nytt år!