torsdag 4 juli 2019

Kvartalsrapport Q2 2019

Första kvartalet kan sammanfattas i uselt sparande men en portfölj som sköter sig. Det är en rätt go känsla att se tillgångarna växa, trots att vi plockat ut mer än vi stoppat in senaste månaderna!

Sparande

Andra kvartalet har sparmässigt varit något av ett svart hål.
Dels så har min fru haft rätt låg inkomst då hon fortsatt är föräldraledig och två månader fick hon bara pengar från försäkringskassan. I juni fick hon dock lön då hon jobbade lite samt gick några nattjourer. 
Dels har det varit en del extra stora utgifter på totalt 60 tkr. Bland annat restskatt på 26 tkr, ny mobil till frun (7 tkr), ny säng till äldsta dottern samt material till huset.


Genomsnittsinkomst i Q2 var bara 69293 kr per månad. 
Detta tillsammans med utgifterna gör att sparkvoten bara landar på 30%.

(Dessutom har vi betalat resten av kostnaden för dräneringen, andra fakturan var på 64 tkr (totalt 194 tkr). I likhet med första kvartalet har jag valt att inte inkludera det i de månadsvisa sparkvoterna, utan tagit pengarna ur bufferten.)


Portföljutveckling

Likt första kvartalet hade vi ett nettouttag från vår "stash" eftersom bufferten är inräknad där. Trots detta ökade de finansiella tillgångarna även detta kvartal på grund av den stigande börsen. 
Totala kassaflödet blev -40500 kr medan värdeökningen blev 82671 kr. Totalt ökning av finansiella tillgångarna blev därför 42171 kr.Avkastningen på fonder och aktier blev 7,0%.


Balansräkning

De största förändringarna i balansräkningen är att likvida medel minskat med 60 tkr då de pengarna gick till dräneringen. Korta placeringar ökat med 95 tkr. Bilen har skrivits ner med 3 tkr. Villan lämnas oförändrad, även om vi investerat ca. 85 tkr i huset. 
På skuldsidan så har det amorterats 26 tkr.

Totalt eget kapital har ökat till 3 236 500 kr (2 895 500 kr 1/1-2019) och soliditeten ökat till 39,56% (36,67% 1/1).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar