måndag 14 januari 2019

Årsrapport del 3 - balansräkning 2018

Jag tycker att det är klokt att som privatperson göra en balansräkning, ungefär så som bolag gör. Detta för att få en bra överblick av alla tillgångar och skulder.
I en balansräkning listar man upp alla väsentliga tillgångar och skulder. Jag har valt att inte ta med allt lösöre (möbler, mobiler, tv, smycken etc.) eftersom de troligtvis aldrig kommer säljas till någon betydelsefull summa.

Ett bolags balansräkning ser lite annorlunda ut mot den för privatpersoner. Detta eftersom ett bolags pengar egentligen är aktieägarnas pengar som bolaget "lånar", alltså en skuld.

Totalt eget kapital är summan av alla tillgångar minus alla skulder. Är detta värde negativ bör man ta sig en rejäl funderare... Denna summa är det man skulle ha på kontot om man sålde allt man ägde och betalade av alla skulder.

Soliditet är ett mått på hur stor del av allt man äger, som man faktiskt äger! Man delar det egna kapitalet med alla tillgångar. Har man inga skulder är man 100% solid.

Så är ser vår balansräkning ut just nu:

Tillgångar2019-01-01
Skulder / Eget kapital
Likvida medel (timmar)
Kortfristiga lån (<5 år)
Kontant500 krKreditkort0 kr
SEB15 000 krBillån0 kr
Spar Avanza230 000 krPortföljlån 0%20 000 kr
245 500 kr20 000 kr
Korta placeringar (dagar)
Långfristiga lån (>5 år)
Fonder/aktier970 000 krBolån3 980 000 kr
970 000 krCSN450 000 kr
Maskiner/inventarier (månad)
CSN550 000 kr
Bil80 000 kr4 980 000 kr
80 000 krTotala Skulder5 000 000 kr
Anläggningstillgånar (månader)
Villa6 600 000 kr
6 600 000 kr
Långsiktiga placeringar (år)
Hyresfastigher0 krSoliditet36,67%
0 kr
Totala tillgångar7 895 500 krTotalt eget kapital2 895 500 kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar