fredag 4 januari 2019

Årsrapport del 2 - portföljutveckling 2018

Portföljutveckling

Vår portfölj är ett hopkok av olika delar. Aktiedepån består grovt av fyra ISK/KF. En stabil portfölj, en utlands, en tillväxt och en onoterad. Året började starkt med breda uppgångar i de flesta aktierna, och även fonderna. I september vad hela portföljen upp ca 25%, men sen kom björnen...

Stabila portföljen har tickat på bra. 12,64% upp för helåret. Stabila, tråkiga bolag är inte så tråkiga ändå!

Utlandsportföljen fyllde jag på en hel del under tidig vår, och hade tur med dollarkursen. Där finns en del högutdelare och REITs, t.ex. EPR properties och Realy Income Corp. Här finns även största exponeringen mot läkemedel i Novo Nordisk och J&J. 8,89% upp total. 

I juli skapade jag ett nytt ISK som fick namnet tillväxt. Tanken är att bredda mig lite från stabila utdelare, till lite mer momentum baserat. Tajmingen för detta experiment kunde knappast varit sämre, då flera av de bolagen föll hårt under hösten (t.ex. G5, Nolato, Catena media).  Under de 6 månader kontot funnits har det backat 27%. Den stora lärdomen här var att ha koll på P/E talet. De bolagen som föll mest, var de som hade haft ett stigande P/E tal. Av hela portföljen är detta bara en liten del, så det slog inte igenom så hårt i totala avkastningen. 

Onoterat portföljen består av Spiltan AB och de gick upp 21,67%.

Totalt slutade allt som ligger på Avanza på 5,16% upp. Det är ca 10% över SIXRI, och jag är mycket nöjd med det!

Längst ner är en lista på alla innehav över 1% av depån. Det finns ett gäng till men de är så små att de inte spelar så stor roll. Vi har även ca 20% av besparingarna i fonder på SEB. Vi sätter över där istället för att amortera mer, och tanken är att de pengarna ska gå till bolånet om räntorna sticker upp. Det ger också bättre förhandlingsläge på boräntan. Det är indexfonder (Sverige, Europa, Usa) så utveckling är som index...

Utdelningar 

Även om totala värdet på portföljen stigit markant så har inte utdelningarna gjort det. Det beror till stor del på två tvångsinlösta preferensaktier (Ferronordic Machines och SAS pref) som hade väldigt hög direktavkastning 2017. FM köpte jag för 396 kr 2016 och de delade ut 120 kr/år sista året innan de lösts in till 1200 kr. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar